mai 28, 2015

Lønnsoppgjøret 2015

Ekofisk-Komiteen var denne uken kalt inn til lønnsforhandlinger med ConocoPhillips. Allerede i første “forhandlingsmøte” ble det klart at bedriftens representanter manglet fullmakt til å foreta lønnsreguleringer. Bedriften har derfor valgt å gjennomføre lønnsfrys for alle individuelt avlønnede. Tariffert personell får lønnsreguleringen som ble fremforhandlet mellom Industri Energi og NOG tidligere i vår.

Ekofisk-Komiteen har tatt inn følgende protokolltilførsel:
“Ekofisk-Komiteen erfarer at det ble kalt inn til forhandlinger, men at bedriftens delegasjon fremsto som uten fullmakt til å diskutere verken økonomiske eller ikke-økonomiske endringer/reguleringer. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å gjennomføre oppgjøret som et diktat”

Bedriften hevder på sin side at det er gjennomført reelle forhandlinger. Resultatet er basert på bedriftens status innen økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

Vi beklager overfor våre medlemmer at bedriften ikke ønsker å la de ansatte få sin del av bedriftens inntjening. Til tross for at bransjen er inne i en vanskelig periode, er det etter vår mening åpning for å kunne opprettholde kjøpekraften til de ansatte. Det neste året vil vi som følge av manglende lønnsregulering oppleve en svekket kjøpekraft. ConocoPhillips vil også falle bakpå lønnsmessig i forhold til andre operatørselskaper som har valgt å gjennomføre et moderat oppgjør som sikrer de ansattes kjøpekraft, til tross for bransjens utfordringer.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Vi har derfor ikke streikerett eller andre sanksjonsmuligheter som kan iverksettes ved uenighet om lønnsreguleringen.

Siste saker