april 10, 2024

LOs kongressdebatt 2025

Forbundet skal sende inn forslag til LO kongressen. LO kongress er den største politiske debattarenaen i Norge. Det som blir vedtatt på LO kongressen vil være LOs politikk de påfølgende fire årene. Denne politikken får ofte gjennomslag i norsk politikk og endrer arbeidslivet for våre medlemmer til det bedre.

LO er hovedorganisasjonen som forbundet vårt Industri Energi & FLT er tilslutta.

Frem mot kongressen ønsker LO å gjennomføre en omfattende demokratisk debatt i hele organisasjonen. Til denne debatten er det laget et debatthefte med praktisk informasjon om prosessen frem mot kongressen og forslag til LOs handlingsprogram og LOs organisasjonsprogram.

Debattheftet finner du her: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/kongressdebatt2025/

Har du innspill til punkter i debatthefte, vennligst send dette til din lokale tillitsvalgte innen 24.04.2024 . Lokal tillitsvalgt vil deretter forsikre seg om at dette er noe din gruppe stiller seg bak og deretter sende det inn til Ekofisk-Komiteen for behandling i styremøte i juni. Styret vil behandle og bearbeide innspill fra tillitsvalgte og styremedlemmer og deretter sende innspill som får flertall i styret til forbundet. Det er forbundet som har forslagsrett til LO-kongressen.

Siste saker