november 21, 2019

LOs olje- og gasskonferanse

Tirsdag og onsdag denne uken ble LOs olje- og gasskonferanse arrangert i Stavanger. Ekofisk-Komiteen deltok begge dagene.

Norge produserer omlag like mye olje og gass. Nær all gassen og hovedparten av oljen selges til Europa. Over 200 tusen er syssesatt i eller med leveranser til petroleumsnæringen.

De sentrale temaene på konferansen var næringens fremtid, HMS utfordringer og partssamarbeidet.

Av innledere og gjester kan det nevnes olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, direktør for Oljedirektoratet Bente Nylund, analytiker Jaran Rystad, leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, LO leder Hans-Christian Gabrielsen og leder av NHO Ole Erik Almlid.

 

Siste saker