juli 12, 2019

Loss of license forsikring forbedres

Med virkning fra 1.10.2019 forbedres vilkårene i Loss of licence (LoS) for individuelt avlønnede offshoreansatte.

I årets lønnsforhandlinger hadde vi med oss et krav om at nedtrappingsreglene i forsikringsordningen måtte forbedres. Kravet ble lagt til side da bedriften lovet at de ville se inn på forbedringer i etterkant av lønnsoppgjøret. Vi har siden det jobbet sammen med bedriften og kommet fram til en forbedret ordning som starter nedtrapping på 10% per år fra fylte 56 år mot tidligere  5% per år fra fylte 47 år.

Nye vilkår vil bli tilgjengelig på The Mark så snart de er klare.

Timelønnet personell er ikke dekket av LoS forsikringen, men er dekket av OSO ordningen som er en fondsordning administrert av fagforeningene.

Siste saker