oktober 6, 2023

Loss of license (OSO) samordning

Ekofisk-Komiteen har jobbet med å få bedriften til å fjerne samordning av Loss of license (OSO) utbetalinger i de tilfeller der ansatte har rett på både utbetaling fra personalforsikring og OSO ordningen.

Bedriften har så langt ikke ønsket å imøtekomme kravet, men Ekofisk-Komiteen jobber videre med saken langs ulike spor.

Styret i Ekofisk-Komiteen ble derfor forundret når Lederne i ConocoPhillips (copaf) denne uken publiserte en unyansert artikkel, blant annet med påstander om at andre fagforeninger i ConocoPhillips ikke støtter et slikt krav. Andre fagforeninger i denne sammenhengen kan ikke forstås som noe annet enn Ekofisk-Komiteen. Vi er bedriftens desidert største fagforening, og er en av to fagforeninger i ConocoPhillips som er part i Operatøravtalen, hvor OSO ordning er hjemlet. Artikkelen føyer seg inn i rekken av usaklige angrep på Ekofisk-Komiteen fra Lederne. Angrep som kun bidrar til å svekke den kollektive styrken vi som kollegaer gjennom snart 50 år har klart å etablere gjennom å stå sammen i en fagforening, Ekofisk-Komiteen.

Vi benytter nok en gang anledningen til å oppfordre Lederne til å fokusere på eget arbeid, og ikke bruke sin tid på usaklige angrep på andre fagforeninger. Vi noterer oss, det selvmotsigende, i at Lederne i samme artikkel oppfordrer til samarbeid om saker med dem.

 

Foto: Faksimilie fra www.oso.as

Siste saker