februar 16, 2018

Mat ved helikopterforsinkelse

Operatøravtalen § 15.2 slår fast at det skal serveres måltider etter gitte satser og tider ved helikopterforsinkelser. Dette har i mange år vært løst gjennom at en har fått utdelt matkuponger på Sola etter en oppsatt tabell. Vi har nå kommet til enighet med bedriften om en ny refusjonsordning på lønnsutbetalingen.

Systemet med matkuponger har svært ofte bydd på utfordringer og våre medlemmer har gjentatte ganger opplevd å få matkupongene for seint, blitt stående i matkø eller komt til en kiosk som er tom for mat. Ekofisk-Komiteen startet derfor forhandlinger med bedriften med krav om å få til en bedre løsning på denne utfordringen.

Siden Solberg-regjeringen 1. januar i år i tillegg innførte skatt på mat for alle pendlere, og andre som reiser i jobbsammenheng, krevde Ekofisk-Komiteen også at beløpene som utbetales ved helikopterforsinkelser måtte økes betydelig. Beløpene skal kompensere for at det ikke serveres mat iht. tariffavtalen, og må derfor være av en størrelse som gjør at man faktisk får et måltid til den prisen.

Så lenge det blir utbetalt en refusjon, og ikke servert et fysisk måltid, skal det heller ikke trekkes i diett for reisende som måtte ha krav på dette.

Avtalen er gjeldene fra og med 1. mars.

Bedriften vil sende ut informasjon om hvordan det i praksis skal førest på timelister.

Siste saker