november 15, 2013

Medlemsmøte med valg for Ekofisk-Komiteen Land

Det er nå tid for å velge styre og dette blir gjort på medlemsmøtet i Auditoriet mandag 2. desember klokken 10.00.

Jeg er veldig glad for at samtlige av de sittende styremedlemmene har sagt ja til gjenvalg. Det er like fullt mulig å foreslå andre kandidater til styret. Forslag til kandidater sendes til Ekofisk-Komiteens sekretær på e-post ann.m.herredsvela@conocophillips.com snarest, og senest innen 25. november.

Ekofisk-Komiteen holder på å utarbeide nye vedtekter, som blandt annet vil ta for seg Ekofisk-Komiteen lands tilknytning og valg av tillitsvalgte. Frem til disse vedtektene er aktive har vi en overgangsordning hvor vi velger tillitsvalgte til landstyret annet hvert år, og hvor styret fungerer som valgkomite.

Kun medlemmer som har landsstilling kan sitte i Ekofisk-Komiteens styre for landansatte. Det samme gjelder stemmerett.

Endelig innkalling til medlemsmøtet med fullstendig agenda vil komme på et senere tidspunkt.

Dagens styre:

Ståle Skretting (Leder)
Anne Gry Westlye (Arbeidsutvalget)
Bjørn Roar Tollefsen (Arbeidsutvalget)
Reidar Øksnevad (Arbeidsutvalget)
Anne Berit Kobbeltvedt (Styremedlem)
Martha Knarrum Berget (Styremedlem)
Thor Inge Lindgren (Styremedlem)
Leiv Harry Dale (Styremedlem)
Kim Stian Kolnes (Styremedlem)
Freddy Bloemheuvel (Styremedlem)
Sølvi B. Tytlandsvik (Varamedlem)
Dagfinn Opsal (Varamedlem)

Med hilsen,
Ståle Skretting

Siste saker