november 6, 2015

Medlemsmøter offshore – Pensjon siste runde

Ekofisk-Komiteen planlegger en ny runde med info møter for sine medlemmer ang den forestående omleggingen av pensjon i bedriften.

Foreløpig plan er som følger:
Kilo: Onsdag 11/11 kl. 10.00

Tor: Onsdag 11/11 kl. 16.00

EkoL: Onsdag 11/11 kl. 20.00

EldB: Torsdag 12/10 kl. 10.00

EldS: Torsdag 12/11 kl.20.00

EkoA: Fredag 13/11 kl. 10.00

Endringer og justeringer kan forekomme for å tilpasse møtene til shuttel m.m.
Alle møter blir annonsert med oppslag eller PA-melding i forkant.

Siste saker