oktober 14, 2016

Medlemsmøter offshore – Pensjon

Ekofisk-Komiteen vil de nærmeste dagene avholde ekstra medlemsmøter offshore. Hovedtema for møtene blir endringen i tjenestepensjonsordningen.

Foreløpig plan er som følger:

Torsdag 15.10 20.30 EkoL

Fredag 16.10 10.00 EkoK
16.00 EldB
20.30 EldS

Lørdag 17.10 09.00 Tor

Endringer og justeringer kan forekomme for å tilpasse møtene til shuttel m.m.
Alle møter blir annonsert med oppslag eller PA-melding i forkant.

Siste saker