desember 3, 2013

Medlemsutviklingen i Ekofisk-Komiteen 2013

Det er også i 2013 positiv medlemsutvikling i Ekofisk-Komiteen.

Fra desember 2012 til nå i år har vi hatt en øking av medlemstallet på 38 personer. Vi er pr. dags dato totalt 1449 medlemmer. Dette er svært gledelig og veldig inspirerende i arbeidet som tillitsvalgt.

Siste saker