juli 1, 2016

Meklingen på sokkeloppgjøret er i gang

I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavtalen som omfatter Ca. 4000 sokkelansatte. Riksmekler er Carl Petter Martinsen.

Hoveduenigheten går på at arbeidsgiver ikke vil innrette seg etter frontfagets ramme på 2,4 prosent lønnsvekst. Meklingen startet på torsdag kl. 10.00, og det er satt opp to dager. Selve meklingen er taushetsbelagt, men nettsiden vil bli oppdatert så snart det foreligger et resultat.

Dersom man ikke kommer frem til en løsning i løpet av meklingen, ender vi opp i en streik. I første omgang har Industri Energi meldt plassfratredelse for 524 medlemmer omfattet av borebedriftsavtalen, og som arbeider på Statoilopererte installasjoner.

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg:

Fra forbundet:
Leif Sande
Jørn Erik Bøe
Christopher Birknes

Operatøravtalen:
Lill- Heidi Bakkerud Statoil
Per Labråthen Statoil
Per Steinar Stamnes Statoil
Geir Nilsen Statoil
Geir Terje Stengårdbakken Ekofisk-Komiteen
Rolf Bolstad Ekofisk-Komiteen
Martha Skjæveland ENI
Thomas Waage BP
Atle Wadstensvik Shell
Roger Haugland Wintershall

Forpleiningsavtalen:
Leif Harald Salomonsen Sodexo Remote Sites
Per Holstein ESS
Jan Åge Olsvik ESS
Herdis Eide Coor
Morten Flister Coor

Borebedriftsavtalen:
Tore Hegerberg KCA Deutag
Jan Inge Olsen KCA Deutag

Observatører:
Frank Gundersen Total
Oddvin Andreassen Archer AS

Siste saker