februar 23, 2018

MOB båt beredskap

Denne uken sendte Ekofisk-Komiteen melding til driftsledelsen, der det ble kommunisert en klar forventning fra vår side om at MOB båt beredskapen holdes uendret inntil eventuelle endringer er godkjent.

Endringer i MOB beredskap skal godkjennes av Ptil, og arbeidstakerrepresentant skal være med i arbeidet mot en slik endring. Dette ble tydelig kommunisert fra Petroleumstilsynet (Ptil), og referatført, i møte mellom Industri Energi og Ptil i desember 2017.

Vi går ut i fra at bedriften forholder seg til dette, vi har allerede fått bekreftet at MOB båt beredskap vil være på plass ifbm med bemmaning av Tor.

Siste saker