januar 12, 2018

Mobiltelefon på Ekofisk

Ekofisk-Komiteen har fått gjennomslag for at det skal bli tillatt å medbringe din private mobiltelefon offshore.

Det har vært et ønske fra våre medlemmer i lang tid å kunne medbringe mobiltelefon til ConocoPhillips installasjoner. Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal avklare det praktiske rundt det å medbringe mobiltelefon offshore, Ekofisk-Komiteen vil være en del av denne arbeidsgruppen.

Det er foreløpig ikke satt en dato for ikraftredelse av de nye retningslinjene for mobiltelfon offshore.

Siste saker