april 25, 2018

Mobiltelefon tillates offshore fra 1. mai

Ekofisk-Komiteen har i mange år jobbet for at mobiltelefon skal tillates medbrakt offshore, på slutten av fjoråret fikk vi gjennomslag for dette kravet.

Vi har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet fram retningslinjer for hvordan implementeringen skal håndteres. Det er nå avklart at mobiltelefoner kan medbringes til våre installasjoner fra og med 1. mai.

Det er reviderte utgaver av prosedyrene 3603 og 4291 som vil være styrende.

Siste saker