september 21, 2015

Møte i Ekofisk Feltarbeidsmiljøutvalg

Mandag 14.09 ble det avholdt møte i EFAMU. Disse møtene avholdes hvert kvartal og dette var årets tredje ordinære møte.

Følgende saker var denne gangen til behandling i feltarbeidsmiljøutvalget:
– Ulykker og nestenulykker siden forrige møte
– Helserapport
– Status handlingsplan for 2015
– oppgradering av bysse på Kilo
– endringer i beredskapstrening og beredskapsopplæring
– endringer i logistikkavdelingen

Referat fra møtet vil bli distribuert i de vanlige kanaler så snart det foreligger.

Siste saker