november 21, 2018

Møte i samarbeidskomiteen for operatør

Tirsdag denne uken ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for operatør i Stavanger. Samarbeidskomiteen for operatør er en samarbeidsarena for alle klubber i Industri Energi som har Operatøravtalen eller Bransjeavtalen i sine bedrifter.

I møtet fikk vi som vanlig et innblikk i hvilke saker som rører seg i andre klubber og i forbundet vårt. Vi fikk diskutert viktige saker som berører oss alle som et fellesskap. Blant sakene som ble diskutert på møtet var:

  • Bruk av fast lønn – forskjellen på fri og uavhengig stilling og overtid inkludert i lønn.
  • Samarbeidsarena for HVOer i LO klubber
  • Logistikksamarbeid på norsk sokkel – Truer arbeidsplasser i våre selskaper
  • Arbeidsgiversiden ønsker å svekke rammeforskriften § 43 Nattarbeid – Dette er en helt unødvendig oppmyking og føre til mer bruk av nattarbeid.
  • Fjernstyring av plattformer med folk ombord, hva er strategien videre for å møte denne bransjeutfordringen?
  • Utfordringer knyttet til “offshorerotasjoner” på land
  • Hvordan være bedre forberedt til neste uravstemming

Siste saker