september 1, 2023

Møte med den nye driftsledelsen

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Trond Tidemann Haugbjørg har i dag hatt et oppstartsmøte for å diskutere samarbeidsform med den nye driftsledelsen. Bjørn Olav Rølland har overtatt som Operations Manager for Ekofisk feltet etter Nicolai Lenning. Njål Tønnesen har overtatt stillingen som Operations Support Manager etter Rune Tufta.

Det var et konstruktivt og uformelt møte for å bli bedre kjent og bli enige om samarbeidsform. Både Bjørn og Njål er tydelige på at samarbeidet med Ekofisk-Komiteen er viktig for bedriften og at de ønsker å videreføre faste månedlige møter og praktisere en åpen dør politikk. Ønsket er gjensidig og vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbeid i tiden fremover.

Siste saker