november 21, 2014

Nedbemmanning i ConocoPhillips

Denne uka offentliggjorde administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Steinar Våge, selskapets planer om å redusere antall egne ansatte med 140 personer. Totalt er det planer om å redusere bemanningen med 450 personer når en inkluderer innleide og utenlandske ConocoPhillips ansatte stasjonert i Norge.

Ekofisk-Komiteens budskap ovenfor bedriften har gjennom hele prosessen vært klinkende klart. Det vil ikke bli akseptert at Ekofisk-Komiteens medlemmer blir oppsagt ufrivillig. Foreløpig ser det ut til at bedriften ikke har umiddelbare planer om ufrivillige prosesser og har presentert sluttvederlags- og tidligpensjonsordninger som alle individuelt avlønnede kan søke på. Det er bedriften som velger om disse søknadene blir innvilget.

Ekofisk-Komiteen ser det som svært viktig at våre medlemmer er kjent med vårt standpunkt angående eventuelle ufrivillige oppsigelser, og håper at dette kan være en trygghet for våre medlemmer. Ingen skal føle seg presset til å ta en sluttpakke eller tidligpensjon.

Det er lagt ut informasjon om de forskjellige tilbudene på selskapet intranettside (TheMark – krever at du sitter på en ConocoPhillips maskin/server):
https://themark.cop.net/NewsArticles/Norway/Norwegian/186/Norway

Ekofisk-Komiteen har fått tilført ekstra ressurser neste uke slik at vi kan være tilgjengelige for våre medlemmer som måttte ha spørsmål i denne saken.

Siste saker