juli 13, 2020

Normalisering av helikoptertrafikken

Ekofisk-Komiteen har i dag akseptert at en kan tillate fulle helikopter inn og ut til Ekofisk og Eldfisk. Denne beslutningen er gjort etter en totalvurdering av smittespredning i samfunnet og andre kompenserende tiltak.

Covid-19 pandemien kan potensielt vare i mange måneder. Smitterisikoen varierer over tid, og tiltakene som settes inn er tilpasset smittesituasjonen til enhver tid. Smitterisikoen er nå vurdert som svært lav og Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips mener nå at det er trygt å gjenopprette normal seteutnyttelse på helikopter.

Noen viktige momenter som ligger til grunn for vår vurdering:

• God kontroll på smittesituasjonen i Norge
• Gode smittebarrierer for reisende til offshore installasjoner
o Spørsmål via Dawinci som sikrer at alle reisende har vurdert egen helsetilstand.
• Helsedirektoratet lemper på krav om tomt midtsete i kollektivtilbud
• Ved endring i smittesituasjonen i samfunnet kan 12 passasjerer raskt gjeninnføres

Det vil komme informasjon om normaliseringstidspunkt fra bedriften når dette er klart. Inntil videre må alle forholde seg til den siste informasjon som er gitt fra bedriften.

Siste saker