april 16, 2020

Norsk lov- og avtaleverk gjelder i Norge

Det ble i dag sendt ut informasjon fra konsernledelsen i Houston der de varsler null lønnstillegg og reversering av eventuelle lønnsjusteringer foretatt i 2020. 

I en epost fra konsernledelsen i Houston varsles det en rekke tiltak for å møte den utfordrende smittesituasjonen, fallende oljepris og fulle oljelager. Blant annet at selskapet stopper alle lønnsøkninger og reverserer de lønnsjusteringer som eventuelt allerede er foretatt.

Vi erkjenner at vi er inne i en krevende situasjon. Ekofisk-Komiteen jobber hver dag sammen med bedriften for å finne løsninger på de utfordringer vi nå står ovenfor. Vi har gitt bedriften klar melding om at å på forhånd varsle nulloppgjør, og lønnsnedsettelser, uten avtale med Ekofisk-Komiteen, vil være brudd på forhandlingsretten og tariffavtalene med oss. Lønnsforhandlingene med Ekofisk-Komiteen skal gjennomføres og en reversering av eventuelle lønnsjusteringer som er foretatt i år vil ikke bli akseptert for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer.

I en epost utsendt i etterkant fra ledelsen i Norge presiseres det at de vil forholde seg til vår forhandlingsrett, og at selskapet vil forhandle årets lønnsoppgjør med oss på vanlig måte. Vi er glade for den norske presiseringen.

Siste saker