mars 8, 2024

Norsk lov og norske tariffavtaler på norsk sokkel!

Enstemmig offentlig uttalelse fra Ekofisk-Komiteens årsmøte 2024.

Alle selskaper som har aktiviteter i Norge, dette inkluderer aktivitet på norsk sokkel, må respektere de ansattes rett til å organisere seg i en norsk fagforening.

Alt arbeid skal utføres med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsmiljøloven må gjøres gjeldende for all aktivitet i Norge.

 

En mer utfyllende artikkel fra årsmøtet og 50 årsjubileet inkludert bilder fra feiring kommer neste uke.

Siste saker