oktober 2, 2015

Ny pensjonsordning i ConocoPhillips

Tirsdag denne uken publiserte ConocoPhillips Norge overgang til ny pensjonsordning, som blant annet medfører opprettelse av en ny innskuddspensjonsordning.

Den nye innskuddspensjonsordningen vil gjelde for alle som blir ansatt fra og med 1. oktober 2015. Ansatte som er medlem av den ytelsesbaserte pensjonsordningen per 30. september vil få muligheten til å velge hvilken pensjonsordning man vil være medlem av.

Endringen er resultatet av en lang og grundig prosess som har strukket seg over de siste par årene. Ekofisk-Komiteen har vært godt involvert gjennom hele prosessen både gjennom formelle drøftelsesmøter sammen med de andre fagforeningene, men den viktigste involveringen har vært gjennom uformelle samtaler, diskusjoner og avklaringsmøter.

Ekofisk-Komiteen har historisk sett kjempet for å beholde ytelsesordningen, ettersom denne i de fleste tilfeller vil være mest forutsigbar for den enkelte ansatte. Resultatet som nå foreligger er således en seier. De fleste andre selskaper har valgt tvungen overgang til innskuddspensjon, mens den enkelte ansatte i ConocoPhillips får muligheten til å ta et individuelt valg mellom å

• Videreføre dagens ytelsespensjonsordning
• Gå over til ny innskuddspensjonsordning

Informasjonsbehovet er stort blant våre medlemmer hva angår valget som den enkelte nå må ta. Vi ber allikevel våre medlemmer om forståelse for at vi ikke kan komme med en generell anbefaling, da det er svært mange faktorer som spiller inn i forhold til hvilken ordning som vil være best for den enkelte.
I løpet av de neste dagene vil alle ansatte motta et brev og et informasjonshefte fra bedriften. Informasjonsheftet beskriver forskjellene mellom dagens ytelsespensjonsordning og den nye innskuddspensjonsordningen. Følgebrevet vil inneholde personspesifikke pensjonsdata for hver enkelt ansatt. Det vil også være eksempler på hvordan de to modellene kan slå ut for den enkelte. I regnestykket er det lagt til grunn en del forutsetninger som er antakelser og ikke garantier. Vi ber alle medlemmer om å sette seg inn i informasjonen som blir tilsendt før man foretar valget.

Alle ansatte vil få mulighet til å få følgende rådgivingshjelp:

  • Du kan avtale tid med pensjonsrådgiver fra DNB som sitter på Tananger Base, rom C119 fra 7. oktober til 15. november mellom kl. 9 -13
  • I tillegg vil brosjyrer og videoer bli lagt ut på selskapets intranettside

Ekofisk-Komiteen vil i tillegg gjennomføre informasjonsmøter for våre medlemmer både offshore og på land i perioden frem til valget må tas. Informasjon om disse møtene kommer på våre nettsider så snart tidsplan for de ulike lokasjonene er lagt. Dersom vi ikke evner å rekke over alle skift og alle installasjoner i løpet av perioden, vil det bli mulighet for å avtale medlemsmøter over videokonferanse.

Siste saker