juni 21, 2024

Nye retningslinjer for bruk av private enheter

ConocoPhillips innfører fra 1. juli nye globale retningslinjer for bruk av selskapets applikasjoner på private enheter. Alle medlemmer må være oppmerksomme på hva det kan innebære å godta en slik retningslinje.

Over tid har Ekofisk-Komiteen arbeidet for å få en likebehandling av alle ansatte i bedriften og tilby mobiltelefon til alle ansatte. I dag har ca 1.100 individuelt avlønnede et slik tilbud, mens ca 600 timelønnede ansatte ikke har det.

Vi har gjentatte ganger, senest i forbindelse med NxtgenERP, argumentert for likebehandling av alle ansatte, og at selskapet også burde se store oppsider med å tilby mobiltelefon til alle.

Vi har ikke vunnet frem med våre argumenter. Selskapet viser til at kostnadene er for store.

I et møte i dag ble vi orientert om innholdet i den nye retningslinjen for bruk av private enheter.

Fra 1. juli ønsker selskapet at den enkelte ansatte godtar en omfattende juridisk avtale, hvis en ønsker å bruke selskapets applikasjoner på sitt private utstyr. I denne kommer det blant annet frem at:

  • Den enkelte er ansvarlig for at ingen andre enn seg selv får tilgang til selskapets informasjon på enheten.
  • Selskapet kan i gitte situasjoner få tilgang til privat informasjon på enheten
  • Tap av privat enhet må umiddelbart rapporteres til IT servicedesk.
  • Brudd på vilkår kan innebære disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse.

Vi understreker at det er frivillig om en ønsker å bruke selskapets applikasjoner på sin private enhet.

Vi oppfordrer alle til å lese retningslinjene grundig, og sette inn i mulige konsekvenser, hvis en allikevel vurderer å installere slike applikasjoner på sine private enheter.

Vær obs på at den nye retningslinjen kan komme opp på skjermen på din enhet, for godkjennelse, hvis du allerede har installert selskapets applikasjoner på din enhet.

Siste saker