november 17, 2023

Nytt forbund, streik og “one hell of a beating”

Industri Energi gjennomførte onsdag denne uken et ekstraordinært Landsmøte. Det var kun en sak oppe til behandling og det var om Industri Energis tillitsvalgte ønsker en sammenslåing med FLT for å skape et større og sterkere forbund. Talerstolen ble allikevel også brukt til å adressere et par andre saker av stor betydning for forbundet.

Ekofisk-Komiteen møtte med 6 delegater, Trond Tidemann Haugbjørg, Anbjørn Lærdal, Bjørnar Berger, Lars Nag, Ståle Skretting og Jone Stapnes. I tillegg møtte Eirik Birkeland som forbundsstyrerepresentant og Frode Nirisen som Landsstyrerepresentat, Totalt 8 delegater fra Ekofisk-Komiteen. Jarle Bleie hadde forfall grunnet sykdom.

Landsmøtet stemte for sammenslåing med FLT

Et overveldende flertall på Industri Energis ekstraordinære landsmøte stemte for at forbundet skal slå seg sammen med Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Les mer om dette her: https://industrienergi.no/nyhet/klart-flertall-for-sammenslaing-med-flt/

 

Vi skal kjempe for våre rettigheter

-Vi kjemper for nye nødvendige rettigheter, men også for å beholde allerede opparbeidede rettigheter, sier forbundsleder Frode Alfheim på Industri Energis ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 15. november. To av de streikende medlemmene i SLB UK besøkte også Landsmøtet og sendte en varm hilsen og takk for all støtten til deres legitime og viktige kamp. Til stående applaus fra salen.

Les mer om dette her: https://industrienergi.no/nyhet/vi-skal-kjempe-for-vare-rettigheter/

 

Industri Energi med knallhard advarsel til statsministeren – We gave you guys a hell of a beating

Vi er klare til å bruke alle virkemidlene vi har for å stanse regjeringens kutt i CO2-kompensasjonsordningen, advarte forbundsleder Frode Alfheim til stående applaus fra Industri Energis ekstraordinære landsmøte.

Les mer om saken her: https://industrienergi.no/nyhet/industri-energi-med-knallhard-advarsel-til-statsministeren/

Se advarselen fra Alfheim her: https://www.nrk.no/norge/lo-forbund-truer-store-med-streik-1.16639992

 

Leder av Ekofisk-Komiteens innlegg til Landsmøtet – Olje og gass og fortsatt politisk uavhengig

Eirik forklarer hvorfor Ekofisk-Komiteen har vært spørrende og kritiske i prosessen, men landet ned på å støtte en sammenslåing. Det nye forbundet skal være den sterkeste stemmen for oljearbeideren og industriarbeideren også i fremtiden. Noe vi viser i praksis gjennom å stå sammen hav og land i kampen for tariffavtale i SLB UK. Det nye forbundet skal være politisk uavhengig, vi skal fortsatt tørre å adressere viktige saker for oss uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering. Som vi viser at vi nå gjør mot Ap/Sp regjeringens forslag til svekkeleser i CO2 kompensasjon for landindustrien.

Se innlegget her: https://www.youtube.com/live/mU95tzogo50?si=ivVR02_FQgPWguhy&t=12458

Siste saker