juni 7, 2016

Nytt styre for individuelt avlønnet personell offshore

Forrige uke ble det avholdt konstitueringsmøte for individuelt avlønnet personell offshore. Asbjørn Ekse, mangeårig leder av tidligere Nepco og senere leder av Ekofisk-Komiteens gruppering av individuelt avlønnet personell offshore, besluttet å ikke stille til gjenvalg. Vi takker Asbjørn for hans bidrag og innsats gjennom mange år.

Nytt styre for peridoen 2016-2018 finner du her.

Leder Atle B. Kristiansen vil i tråd med vedtektene være fast medlem av hovedstyret i Ekofisk-Komiteen.

Siste saker