mars 15, 2023

Nytt styre valgt

I dag ble nytt styre for Ekofisk-Komiteen valgt av vårt årsmøte.

Etter valget ser sammensetningen av avdelingsstyret slik ut:

Leder, Eirik Birkeland
1. nestleder, Trond Tidemann Haugbjørg
2. nestleder (KHVO), Frode Nirisen
Styremedlem (HVO), Arild Emanuel Andersen
Styremedlem (HVO), Bjørnar Berger
Styremedlem (HVO), Anbjørn Lærdal

Leder E-K Land, Ståle Skretting
Leder E-K nepco, Lars Nag

Siste saker