mars 13, 2019

Nytt styre

Eirik Birkeland er gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen for perioden 2019-2021 og får med seg et svært godt lag for å drive fagforeningen videre.

Et enstemmig årsmøte har i dag valgt følgende styre for Ekofisk-Komiteen

Leder: Eirik Birkeland
1. nestleder: Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder: Frode Nirisen
Styremedlem: Anbjørn Lærdal
Styremedlem: Arild Andersen
Styremedlem: Trond Haugbjørg (NY)

Varamedlem: Bjørnar Berger (NY)
Varamedlem: Jarle Bleie (NY)
Varamedlem: Jarle Øvsthus (NY)

Disse velges ikke av årsmøtet men tiltrer styret direkte som fullverdige styremedlemmer:

Leder Ekofisk-Komiteen Land: Ståle Skretting
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco: Tone-Lise Håland

Siste saker