januar 15, 2021

Obligatorisk testing

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll med bedriften. Protokollen setter premissene for hvordan en eventuell innføring av obligatorisk covid-19 testing av alle offshorereisende til våre innstallasjoner skal foregå.

Vi har spesielt vært opptatt av å sikre den enkeltes integritet og personvern hvis bedriften beslutter å starte opp med slik testing. Vi har også en enighet om at eventuell testing ikke skal komme til erstatning for andre covid-19 tiltak, men være et tillegg til eksisterende tiltak. Det har også vært viktig å sikre at utenlandsbeboere som har gjennomført karantene eller redusert karantene med testregime ikke skal måtte ta nok en test før utreise.

Mer detaljer om hvordan dette eventuelt vil foregå kommer når alle detaljer er klare, og bedriften formelt tar endelig beslutning om de ønsker å benytte avtalen og starte slik testing.

Avtalen har en varighet på 3 måneder og erfaringer skal evalueres av partene hver 14. dag.

Siste saker