oktober 6, 2023

Øker julebordstøtten

Etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har bedriften valgt å øke julebordstøtten for offshoreansatte med 25%.

For en tid tilbake tok vi en henvendelse til bedriftens ledelse og anmodet at julebordstøtten ble justert, blant annet med bakgrunn i prisveksten i samfunnet. I går ble vi informert om at bedriften på bakgrunn av vår henvendelse velger å øke støtten fra 800 kr til 1000 kr per person med virkning fra 2023. Vilkår og fremgangsmåte vil bli publisert på The Mark.

Siste saker