oktober 11, 2023

Økte målbonuser til flere grupper

UAKSEPTABELT: Bedriften har denne uken sendt ut informasjon og informert om at det er besluttet å justere opp målbonusen for flere grupper på individuelt område. Ekofisk-Komiteen har meddelt bedriften at det er helt uakseptabelt å kun øke bonus for individuelt avlønnede, da dette vil føre til enda større forskjeller i bonussystemet mellom timelønnede og individuelt avlønnede, i tillegg til det åpenbare; økte forskjeller blant individuelt avlønnede.

Ekofisk-Komiteen mener at store forskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Ekofisk-Komiteens prinsipielle holdning til bonus er at den skal være lik i kroner for alle ansatte. Dette er forankret med vedtak i Ekofisk-Komiteens årsmøte. Vi jobber mot det målet, og derfor vil endringer som går i retning av større ulikhet være et stort steg i feil retning.

Ekofisk-Komiteen har derfor, som følge av de varslede endringene, krevd at bedriften også justerer målbonus og bonusgrunnlag for timelønnede ansatte, samt inkluderer offshoretillegget i bonusgrunnlagene for både timelønnede og individuelt avlønnede. Dette vil ikke løse utfordringen med store forskjeller i bonusutbetalinger, og de konsekvenser Ekofisk-Komiteen mener dette har, men bøte litt på den negative virkningen av de kommuniserte endringene.

Siste saker