september 4, 2023

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger. Han varslet da at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet vil få nye navn fra 1. januar 2024. Oljedirektoratet skal skifte navn til Sokkeldirektoratet, mens Petroleumstilsynet vil endre navn til Havindustritilsynet. Dette skriver Regjeringen på sine nettsider i dag.

Statsministeren la vekt på at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bidrar til det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler. Oljedirektoratet har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler.

I Petroleumstilsynet pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind. Tilsynet har også fått ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til CO2-transport og -lagring og havbunnsmineraler.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte.

Dette er klippet rett fra Regjeringens pressemelding publisert på www.regjeringen.no i dag

Ptils pressemeldingen om saken kan du lese her: www.ptil.no

Siste saker