september 8, 2014

ONS inviterer oljeveteraner til bursdagsfest

I forbindelse med ONS sitt 40 års jubileum inviterer de oljeveteraner som var med å bygge opp oljebransjen i Norge før 1985 som hedersgjester til sin bursdagsfest.

I sin invitasjon skriver de; “Du som var med på leterigg, du som var med å bygge plattformer i stål og betong, du som jobbet på plattform, du som jobbet på gulvet i oljerelatert virksomhet i årene før 1985. Du som i dag er oljeveteran: Vi har ikke glemt deg og din innsats.”

Gå inn på http://ons.no/2014/news/oljepioner/ for å melde deg på.

Informasjonen her er på engelsk, men du kan lese invitasjonen på norsk ved å klikke på vedlegget i denne artikkelen.

Bilde: ONS/Fredrik Ringe

Vedlegg

Siste saker