oktober 10, 2014

Oppdatering fra styret

Her kommer en oppdatering på noe av det vi jobber med for tiden.

Det har vært mye arbeid knyttet til saken om endrede arbeidsplaner ifb med SD2013, det har blitt innhentet mye informasjon fra hver enkelt for å forberede saken for rettsystemet. Som kjent har vi forsøkt å forhandle frem en løsning lokalt, på forbundsnivå og til slutt mellom LO og NHO, dette har ikke gitt resultater. Vi mener saken er prinsipielt viktig og vil derfor kjøre saken så langt det er mulig.

Forrige uke var flere fra styret i Aberdeen for å representere de norske ansatte i EWC forum (European Work Council) som er et lovpålagt forum for selskaper som operere i flere EU land. Her får representanter for de ansatte i alle land mulighet til å møte toppledelsen i selskapet. Ekofisk-Komiteen har stort sett tilgang på den informasjonen som presenteres i EWC gjennom formelle og uformelle kanaler hjemme i Norge, men anser EWC som en viktig møteplass for å knytte relasjoner til ansattrepresentanter fra de andre land og fremme felles problemstillinger til ledelsen.

Det er fortsatt mye arbeid knyttet opp mot å sjekke og rette opp i lønnsinnplassering for tidligere innleide som har blitt ansatt i selskapet de siste årene. Tidkrevende saker, men veldig kjekt å kunne bidra til at medlemmer i mange tilfeller får justert innplasseringen med noen lønnstrinn.

Det er satt fokus på føring av overtid og andre variabler/ekstrakompensasjoner fra ledelsen, det har derfor også vært en del arbeid knyttet opp til å diskutere og avklare hva som er gjeldene praksis og avtaler.

Siste saker