februar 29, 2024

Oppfølging etter helikopterhendelse

Den tragiske ulykken i går har rystet oss alle, våre tanker går først og fremst til de etterlatte , kollegaer og venner.

Vi ble i går kveld enige med bedriftens ledelse om å stoppe all flyvning inntil videre.

Vi har i dag blitt enige om hvordan situasjonen skal håndteres videre og at det skal være tett dialog mellom bedriften, vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen før nye beslutninger tas.

Inntil videre er det full stopp i all flyvning, men SAR- og ambulanseberedskap er fullt operativt.

Vi er i tett dialog med forbundets ledelse og tillitsvalgte i andre operatørselskap om situasjonen.

Les mer om forbundets oppfølging her:

Viktig å raskt finne årsaken til helikopterhavariet

Siste saker