november 27, 2014

Oppklarende om føring av overtid offshore

Etter press fra Ekofisk-Komiteen sendte bedriften i dag ut en presisering når det gjelder føring av overtid offshore.

Følgende tekst ble i dag sendt ut av HR ved Anders Moen til alle ledere offshore:

Overtid i tilknytting til vanlig offshore arbeidstid blir kompensert med medgått tid i tillegg til ½ time overtids-betalt matpause. Med «i tilknytting til vanlig arbeidstid» menes alt arbeid eller møter utenom normal arbeidstid til den enkelte medarbeider (ref.§6.2). Påbegynt halvtime regnes som halvtime. Eksempel på slik overtid kan være Table-top møter/øvelse etter arbeidstid.

«Call out» (ref.§6.3) blir betalt med minimum to timer overtidsgodtgjørelse og er ikke-planlagt overtid. Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid. Da gjelder §6.2 ovenfor.

Man får således kun to hovedtyper av overtid mens man oppholder seg offshore i) enten det som er i tilknytning til arbeidstiden.. eller ii) Call out.

Siste saker