juni 21, 2016

Oppklarende om «MAC-tillegget»

Ekofisk-Komiteen har de siste dagene fått flere henvendelser fra våre eminente fagfolk og medlemmer. I forkant av SD16 har flere av vår medlemmer fått beskjed om at de gjennom sitt arbeid i shutdown kvalisfierer til å føre timekode «vikariat i ledende stilling». Denne uken fikk vi melding om at denne avtalen ikke sto ved lag, og at våre medlemmer hadde fått melding om å slette timer fra timelista.

Etter en rask runde med ledelsen på land har bedriften og Ekofisk-Komiteen blitt enige om at fokuset skal ligge på å ferdigstille shutdown og få i gang produksjon. Alle medlemmer som tidligere har fått melding om å føre timer på kode «vikariat i ledende stilling» vil få disse godkjent, slik som opprinnelig avtalt.

Siste saker