mai 19, 2021

Outsourcing av kaidriften

ConocoPhillips velger å outsource kaidriften. Ekofisk-Komiteen støtter ikke beslutningen, og har forsøkt å vinne fram med våre argumenter for å fortsette å ha det operasjonelle ansvaret for hele baseområdet i egen regi.

Det har gjennom de siste måneder pågått et arbeid for å se på fremtidig driftsmodell for supply-basen i Tananger. Det ser for oss ut til at prosessen har vært drevet av et ønske om outsourcing. Dette til tross for at vi fikk forsikringer om at alle muligheter ble holdt åpne da vi valgte å gå inn i arbeidet. Ekofisk-Komiteen har gjennom arbeidsgruppe og styringskomitè forsøkt å påvirke arbeidet og påpekt fordelene med å fortsette å drifte hele basen i egen regi. Vi er fortsatt overbevist om at det mest bærekraftige, både økonomisk og driftmessig, ville vært og fortsatt å drifte hele området selv.

Vi må skuffet konstantere at vi ikke har vunnet fram med våre standpunkter, og at bedriftens ledelse har valgt å gå for outsourcing.

Vi mener de påståtte innsparingene ved en outsourcet modell er små. Vi mener videre at outsourcings-modellen fort kan vise seg å være dyrere enn å drifte hele basen i egen regi med bare små avvik. Avvik som er innenfor det som er vanlig på en kontrakt av en slik størrelse.

Som arbeidsgruppen selv påpekte underveis i arbeidet er det knyttet usikkerhet til i hvilken grad man vil klare å opprettholde operasjonell kontroll ved å sette ut arbeidet til andre. Vi finner det svært merkelig at denne usikkerheten kan aksepteres, samtidig som man planlegger omlegging til kampanjevedlikehold på stadig flere installasjoner offshore som en del av Ekofisk2030+ prosjektet. Effektivitet og leveranser vil ikke bli mindre viktig ved en slik driftsmodell offshore.

Forsyningsbasen har de siste årene levert svært gode HMS resultater og driften har fått svært god omtale ved eksterne og interne tilsyn.

Siste saker