november 14, 2014

Oversikt over timelistekoder offshore

For en tid tilbake ble det fra HR sendt ut en oversikt over timelistekoder og føring av timer. Dette har resultert i at noen leser informasjonen som en viss mann leser bibelen. Vi har hatt oppklaringsmøter med bedriften der det fra HR sin side er gjort klinkende klart at skrivet er ment som retningsgivende hjelp.

Målet er altså ikke å endre på gjeldene praksis.
Det betyr at timelister skal skrives som før, i henhold til gjeldende praksis og avtaler.

Siste saker