januar 24, 2014

Påminning frister for saker til årsmøte og offshore tillitsvalgte

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker å minne om frister i forbindelse med saker til årsmøtet 2014 og valg av tillitsvalgte offshore for perioden 2014-2016.

For saker til årsmøte er fristen fredag 7. februar 2014. Sakene sendes til RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen.

Fristen for innsendelse av forslag til tillitsvalgt kandidater offshore for perioden 2014-2016 er 1. mars 2014. Navn og hvilken plattform eller avdeling de tilhører sendes på mail til oddbjoern.nilsen@conocophillips.com eller ringes inn på telefon 5202 1804.

Siste saker