januar 9, 2015

Politisk streik 28. januar

I går 8.1.2015 sendte Ekofisk-Komiteen forhåndsvarsel om politisk demonstrasjonsaksjon jfr. HA § 3-14 til bedriften. Alle Ekofisk-Komiteens medlemmer vil bli tatt ut i en 2 timer lang politisk streik 28. januar 2015.

Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven (Prop. 39 L og 48 L (2014-2015)). Hensikten med streiken er ikke å ramme bedriftens ordinære drift, men å demonstrere mot de omfattende foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Streiken er en felles politisk streik for alle medlemmer i LO, Unio og Ys.

Vi vil komme tilbake til det praktiske rundt gjennomføringen av streiken.

Du kan lese mer om bakgrunnen for streiken her:

Forside

Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven finner du her:

Prop. 39 L (2014–2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-39-L-20142015/id2342898/

Prop. 48 L (2014-2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-48-L-20142015/id2345625/

Siste saker