mars 7, 2014

Ptil synser om at rusmiddeltesting er greit

Uken før vinterferien mottok vi et 11 sider langt brev ifra Petroleumstilsynet (Ptil), brevet vurderer vår klage til tilsynet på bedriftens innføring av tilfeldig rusmiddeltesting. Ptil gir tilsynelatende ConocoPhillips fullt medhold på alle punkter.

Siden vi ville ha redusert bemanning på kontoret i Tananger i vinterferieuken valgte vi å sende et brev til Ptil og be om utsatt ankefrist iht. forvaltningslovens regler. Alt dagen etter fikk vi svar fra Ptil der de hevder at utsatt ankefrist ikke var nødvendig, eller mulig, da deres brev ikke var et formelt vedtak etter forvaltningsloven og således ikke kunne påklages. Kun betraktninger og synsing med andre ord.

Inntil nå har vi håndtert saken om tilfeldig rusmiddeltesting lokalt i Ekofisk-Komiteen. Siden saken nå har gått fra å handle om saken, tilfeldig rusmiddeltesting av flere hundre ansatte i ConocoPhillips Norge, til å bli juridisk fiksfakseri, har vi bedt om assistanse fra Industri Energis advokater som vil kjøre saken videre på vegne av oss.

Vi er svært skuffet over Ptils åpenbare manglende vilje til å fatte et vedtak, vi har levd i den tro at dette er en av tilsynsmyndighetens oppgaver. Det er vanskelig å forholde seg til at de nå har sendt et brev, som ConocoPhillips oppfatter som fullt medhold, samtidig som de i praksis har fratatt oss muligheten til å påklage brevet. Ekofisk-Komiteen har i samråd med juridisk avdeling i Industri Energi, klagd saken inn til departementet. Hovedankepunktene er uriktig lovforståelse, rettsanvendelsesskjønn ifm implementering av kontrolltiltak, samt saksbehandlingsfeil fra Ptil sin side. Siste ord er ikke sagt i saken

Siste saker