november 7, 2019

Reforhandling av EWC avtalen

Mandag og tirsdag forrige uke var leder og nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Geir Terje Stengårdsbakken, samt fagforeningslederen i Teesside, Barry Simcock, i London for å forhandle frem forslag til ny EWC avtale med bedriftens ledelse.

Dagens EWC avtale utløper 15. november og forslag til nye avtale vil derfor bli tatt opp på EWC møtet i Stavanger tirsdag og onsdag neste uke. Avtaleutkastet er i stor grad en videreføring av dagens avtale med noen justeringer og små forbedringer i avtalen.

Forhandlingene fant sted i bedriftens nye kontor i London.

Vi er fornøyd med det fremforhandlede forslaget og har anbefalt ansattdelegatene å godkjenne avtalen.

Siste saker