februar 3, 2017

Retrett på lærlingelønn

Mandag 30. januar ble det sendt ut informasjon, til alle lærlinger offshore fra HR, om at grunnlaget for beregning av lærlingelønn endres fra S2-01 til S2-00. Etter protest fra Ekofisk-Komiteen ble det sendt kontrabeskjed onsdag 1. februar.

Vi kan ikke akseptere at grunnlønnen settes ned for våre medlemmer, og HR har nå reversert endringen, som var implementert fra og med januar lønn. Differansen mellom S2-01 og S2-00 som beregningsgrunnlag for lærlingelønn vil bli etterbetalt på februarlønn. Bedriften hevder fortsatt at S2-00 er det korrekte beregningsgrunnlaget, men vil ikke foreta eventuelle endringer før det er gjennomført drøftelser med Ekofisk-Komiteen. Vår klare holdning er at lærlingelønnen skal beregnes av startlønn for fagarbeider med fagbrev. Vi vil komme med oppdatering om sakens videre utvikling.

Endringen for beregningsgrunnlag for overtidssats basert på hjelpearbeiderlønn er endret fra S6 til S4. Denne endringen er i tråd med det Ekofisk-Komiteen har hevdet og blir således stående.

Siste saker