desember 12, 2014

Reversering av trekk i lønn

HR startet rett før forrige lønnskjøring å sjekke timelistene til personell som har gått på 2-2 avtaler på Eldfisk. Dette resulterte i lønnstrekk for enkelte, og ville ført til lønnstrekk for enda flere denne måneden. Dette har sin bakgrunn i at informasjonen som var utsendt til våre medlemmer, fra bedriften, om hvordan timene skulle føres var feil.

Altså hadde mange skrevet for mange timer ift 2-2 avtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips. Siden dette har blitt gjort i god tro, og etter “malen” som er utsendt fra bedriften, har vi gjennom flere møter de siste ukene hevdet at bedriften ikke har anledning til å trekke dette tilbake.

Signalene fra HR før vi tok helg i dag er at de er enige i vårt syn, og at det enkleste og mest rettferdige for alle er at timer for fremtiden skrives korrekt, og at en ikke krever tilbakebetaling av lønn som er mottatt i god tro tidligere. Vi er glade for at bedriften valgte å gjøre det på denne måten og at vi slapp en ytterligere eskalering av denne konflikten fra vår side.

Siste saker