april 4, 2013

Rolf Bolstad årets superverver

Leder i Ekofisk-Komiteen, Rolf Bolstad ble onsdag kveld hedret med prisen som superverver under Styrkekonferansen i Haugesund. Siden Bolstad var oppført som verver for alle som kollektivt meldte seg over fra Negotia, mente Bolstad at det ble feil å motta prisen som enkeltperson. Denne prisen går til hele Ekofisk-Komiteen sa han, og valgte å gi prisen videre til forbundssekretær Ommund Stokka for sin formidale jobb med å skaffe innleide fast jobb i ConocoPhillips

-Det er en ære for meg å ta i mot denne prisen på vegne av hele Ekofisk-Komiteen, sa Bolstad. Jeg som leder har ikke vært ute og vervet alle nye medlemmer, det er det uteapparatet vårt som gjør. Jeg holder meg mest på kontoret og sørger sammen med styret for at vi på best mulig måte ivaretar de medlemmene vi har.
Ekofisk-Komiteen fikk i overkant av 170 nye medlemmer i fjor.

Samarbeidet med Negotiaklubben og kollektiv innmelding i IndustriEnergi og Ekofisk-Komiteen gav 140 nye medlemmer 1. januar 2012, så da var mye av jobben gjort, sier han og ler.

– Våre tillitsvalgte i hav og på land står for vervingen, vår oppgave er å gjøre best mulig jobb for medlemmene. Istedenfor å dele ut iPader og andre premier, sørger vi heller for gode lønns- og arbeidsforhold, slik at medlemmene våre har råd til å kjøpe seg en iPad.

Ommund Stokka gjør en formidabel jobb for oss ved å håndtere saker forbundet med ulovelig innleie. Han håndterte over 30 saker i vår bedrift i fjor, og er således den som har vervet flest enkeltmedlemmer til Ekofisk-Komiteen gjennom året. Ommund fortjener prisen mer en meg, sa Bolstad og gav prisen videre til Stokka.

Ommund Stokka hedret på sin side alle de medlemmene som støtter sine innleide kollegaer i kravet om fast ansettelse.

-Innleide folk i operatørselskapene gjør samme jobb som de fast ansatte. De går med samme kjeledress og spiser den samme maten og sover på de samme lugarene. De gjør det samme, uten at de jobber for den samme arbeidsgiveren. Det opplever de innleide som urettferdig, og mange må ta kravet sitt med til rettsalen, sier Stokka.

Bare det siste halve året har Stokka hatt 51 enkeltsaker om ulovlig innleie og krav om fast ansettelse. De fleste sakene har ført til fast ansettelse.

-Jeg vil gi æren videre til alle de kollegaene som støtter den enkelte vikaren i sitt krav, enten ved å fremme kravet på vegne av den innleide, sende støtteerklæringer eller møte opp i rettsalen og vise sin solidaritet.

Siste saker