mars 14, 2013

Rolf Bolstad gjenvalgt som leder

Årsmøtet 13-14. mars valgte Rolf Bolstad til leder i Ekofisk-Komiteen for perioden 2013 – 2015.

Rolf har innehatt rollen som leder i to år og var før det nestleder i to år. Fornyelsen av tilliten var enstemmig uten motkandidater. Rolf får med seg Eirik Birkeland og Tor-Egil Egeland som henholdsvis nyvalgt 1. nestleder og gjenvalgt 2. Nestleder. Remie Gildrenes, Frode Nirisen og Geir Terje Stengårdsbakken ble valgt til styremedlemmer.

Årsmøtet takket avtroppende nestleder Oddbjørn Nilsen for hans innsats og bidrag som tillitsvalgt i perioden som har gått. Vi ønsker deg lykke til på veien videre i din nye karriere.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden så snart som praktisk mulig.

Siste saker