april 9, 2019

Røykdykkertest ved nyansettelse fjernes

Ekofisk-Komiteen har i dag fått fullt gjennomslag for vårt krav om å fjerne røykdykkertestkravet ved nyansettelser. Bedriften har nå sendt ut informasjon til organisasjonen om at kravet fjernes med virkning fra dags dato.

For Ekofisk-Komiteen har det vært svært prinsipielt viktig at det ikke pålegges fysiske krav til ansettelse i selskapet. Vi er svært glade for at vår argumentasjon i saken er tatt til etterretning av bedriftens ledelse.

Siste saker