februar 15, 2018

S0 åpnes for alle fagarbeidere

Ekofisk-Komiteen og bedriften har inngått en avtale som åpner for at fagarbeidere kan rullere til lønnsklasse S0. Virkning vil være fra første rullering ved årsskiftet 2018/2019, da vil fagarbeidere som er innplassert i S1-9 rulleres til S0-8.

Ekofisk-Komiteen er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med bedriften angående ansiennitetsopprykk til S0. Det har vært et langsiktig mål for Ekofisk-Komiteen å løfte våre dyktige fagarbeidere opp i det høyeste lønnstrinnet for tariffert personell.

Vi har gjennom årene løftet enkelte faggrupper opp i lønnsklassen, dette har vært små skritt på veien mot resultatet vi kan presentere nå.

Ekofisk-Komiteens lønnsstrategi ligger fast også fremover, sammen er vi sterke!

Siste saker