mai 9, 2016

Særaldersgrensen på sokkelen videreføres

Sist fredag kom den endelige beskjeden. bedriften har valgt å videreføre særaldersgrensen på 65 år for offshoreansatte i ConocoPhillips.

Særaldersgrensen har vært satt kraftig på prøve etter endringene i arbeidsmiljøloven.

I fjor sommer ble arbeidsmiljøloven endret på en rekke punkter, herunder også reglene for oppsigelse grunnet alder (pensjonsalder). Lovendringene betyr i praksis at det ikke vil være lovlig å ha bedriftsintern pensjonsalder lavere enn 70 år.

Det har siden endringen ble vedtatt vært arbeidet med å tilpasse bedriftens pensjonssystem til de nye bestemmelsene. Ekofisk-Komiteen har deltatt i arbeidet som resulterte i en rapport som på bakgrunn av sikkerhet og helsemessige vurderinger, anbefaler at 65 år særaldersgrense videreføres for offshoreansatte.

Dette betyr at alle offshoreansatte fremdeles vil kunne oppnå full alderspensjon ved fylte 65 år.

For landansatte vil den lovbestemte pensjonsalderen heves til 70 år. I praksis vil dette få liten betydning for den enkelte ettersom EKofisk-Komiteen og bedriften er enige om å beholde pensjonsplanen med full opptjeningsalder på 67 år.

Siste saker