november 25, 2016

Samarbeidskomitèen for operatør

Mandag denne uken ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for operatør, et fora i Industri Energi der alle operatøravdelingene i forbundet har representasjon.

Frode Alfheim oppdaterte oss på arbeidet med HMS og næringspolitikk i forbundet. Han understreket hvor stor betydning olje og gass har for den norske fastlandsøkonomien, og at det er lite sannsynlig at investeringer i landindustri vil kunne erstatte investeringene vi har sett innenfor olje og gass. Det arbeides kontinuerlig med å få tilgang til nye felt, og spesielt viktig er det å få satt i gang konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han pekte på at vi har bak oss et år med mange hendelser i bransjen, undersøkelser viser en negativ trend når det kommer til «opplevd sikkerhet». Det jobbes mye med helikoptersikkerhet for tiden. Fortsatt flyforbud for EC225 er viktig, sterke krefter presser på for å få dette opphevet.

Asle Reime oppdaterte oss på arbeidet i organisatorisk avdeling og påpekte viktigheten av å verve nye medlemmer i en tid der mange mister jobben i vår bransje.

I forbindelse med at Leif Sande trekker seg som leder av Industri Energi og stiller til valg for Hordaland Arbeiderparti i 2017 er det innkalt til framskyndet landsmøte 28. – 30 april 2017. Det kommende valget av nytt forbundsstyre ble diskutert, og vår representant i valgkomiteen, Dag Unnar Mongstad (Statoil), orienterte om arbeidet i komiteen.

Som vanlig orienterte klubblederne om arbeidet i sine respektive klubber og tok spesifikke saker opp til felles diskusjon.

Siste saker